Krumcirkel, 
(yttre knapp) · med nitad länk

För fabrikat Min order Beställnings nr Pris
200 1 NW 4000858922 -
300 1 NW 4000858923 -