Timmermans-/kopiepenna, 
stift 2/3 bly - 1/3 koppar · ospetsad · oval · blå poliert

Längd cm Min order Beställnings nr Pris
24 100 NW 4000871808 -