Fatöppnare,


 
För snabb och oprolematisk bortskärning av fatlock, öppnare ger ett gradfritt snitt.

Beställnings nr Pris
NW 9000466075 -