Universalvinkelmätarsats,
 
Noggrannhet enligt "Werksnorm" · av stål · för mätning av vinklar på arbetsstycken · utrustningarna och maskinerna användbara som linjal, kors- och geringsvinklar · grundplattans indelning i 4 x 90º · avläsningsnoggrannhet 1/12º = 5 bågminuter · Avläsningsnoggranhet 1/12 grad = 5 bogminuter · Härdad skena · Mattförkromad blädfri

Skenlängd mm Min order Beställnings nr Pris
150/200/300 1 NW 4000858725 -