Skärklupp-set


 

Gängskärkloppa med spärr "Central-Set"