Senk-Bits, HSS


 

Koniska försänkare Bit-sats


 
1/4" 6-kantsinfästning

Senk-Bits-Satz, 90º HSS


 

Kombigängtapp Bit sats


 
1/4" 6-kantsinfästning