Skärhållare spadborr
Typ: KSA

Infästning cylindrisk, extrakortlängd och rak spånkanal.

Skär typ Best nummer
Diameter-
område
Borrdjup
(B)
Spiral-längd
(C)
Ställ-längd
(D)
Totallängd
(E)
(F) (G) Pris

Y

KSA

9.5 - 11.0

19.1

47.6

50.0

89.5

16.0

41.9

1/16"

-

Z

KSA

11.5 - 12.5

19.1

47.6

50.0

89.5

16.0

41.9

1/16"

-

0

KSA

13.0 - 17.5

22.2

47.6

50.4

89.5

20.0

41.9

1/8"

-


0.5

KSA

15.5 - 17.5

22.2

47.6

50.4

89.5

20.0

41.9

1/8"

-

1

KSA

18.0 - 24.0

47.6

75.8

79.4

128.9

25.0

53.1

1/8"

-

1.5

KSA

22.0 - 24.0

57.2

88.5

92.1

141.6

25.0

53.1

1/8"

-


2

KSA

25.0 - 35.0

57.2

88.5

92.1

146.4

32.0

57.9

1/4"

-

3

KSA

34.0 - 47.0

76.2

125

129.8

195.1

40.0

70.1

1/4"

-

4

KSA

47.0 - 65.0

130

179.4

184.2

249.5

40.0

70.1

1/4"

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservdelar
Skruv

Skärtyp Best Nummer Diameter

Pris

Y J07Y0010 9.5 ~ 11.0 mm

-

Z J07Z0110 11.5 ~ 12.5 mm

-

0 J0800210 13.0 ~ 17.5 mm

-

0.5 J0805310 15.5 ~ 17.5 mm

-

1 J0910410 18.0 ~ 24.0 mm

-

1.5 J0915510 22.0 ~ 24.0 mm

-

2 J1520610 25.0 ~ 35.0 mm

-

2.5 J1525710 30.0 ~ 35.0 mm

-

SPADBORR SKÄR