DNMG Skär

Stål
DNMG HF DNMG HC DNMG VM DNMG GM DNMG HR DNMG GR
Fin Medium & fin Medium Medium Grov Grov

Rostfritt
DNMG HA DNMG HS DNMG GS
Fin Medium Medium

Hållare
DDJNR/L PDJNR/L PDNNR/L PDUNR PDSNR

93° Klamplåsning

93° Pinnlåsning

63° Pinnlåsning

93° Pinnlåsning

62.5° Pinnlåsning

CVD/PVD-skär

Ersättningstabell
Gammal sort Ny sort!
P05-15 NC310 NC3010
P15-30
NC3015
NC3020
NC3120
NC3220

Beställnings
nummer

l d t r d1 Brytare Sort Pris

 

DNMG 110404 VM NC3220 11.2 9.52 4.76 0.4 3.81 HM P15-P30 -
DNMG 110404 HS NC9020 11.2 9.52 4.76 0.4 3.81 HS M10-M20 -
DNMG 110404 VF NC3120 11.2 9.52 4.76 0.4 3.81 VF P15-P30 -

 
DNMG 110408 VM NC3220 10.8 9.52 4.76 0.8 3.81 VM P15-P30 -
DNMG 110408 HF NC310 10.8 9.52 4.76 0.8 3.81 HF P05-P15 -
DNMG 110408 HM NC3120 10.8 9.52 4.76 0.8 3.81 HM P15-P30 -
DNMG 110408 HS NC9020 10.8 9.52 4.76 0.8 3.81 HS M10-M20 -
DNMG 110408 HS PC9030 10.8 9.52 4.76 0.8 3.81 HS M20-M35 -

 
DNMG 150604 VM NC3220 15.1 12.7 4.76 0.4 5.16 VM P15-P30 -
DNMG 150604 GM NC310 15.1 12.7 4.76 0.4 5.16 GM P05-P15 - UTGÅR
DNMG 150604 GS PC5300 15.1 12.7 4.76 0.4 5.16 GS

P30-P40, M20-M30, K20-K25, S20-S30

-

 

DNMG 150604 HA H01 15.1 12.7 4.76 0.4 5.16 HA N10-N20 -
DNMG 150604 VM NC3030 15.1 12.7 4.76 0.4 5.16 HM P25-P35, M15-M25 -
DNMG 150604 VM NC3120 15.1 12.7 4.76 0.4 5.16 HM P10-P20 -

  
DNMG 150608 VM NC3220 14.7 12.7 6.35 0.8 5.16 VM P15-P30 -
DNMG 150608 GR NC3030 14.7 12.7 6.35 0.8 5.16 GR P25-P35, M15-M25 -
DNMG 150608 GS PC5300 14.7 12.7 6.35 0.8 5.16 GS

P30-P40, M20-M30, K20-K25, S20-S30

-

 

DNMG 150608 HA H01 14.7 12.7 6.35 0.8 5.16 HA N10-N20 -
DNMG 150608 HM NC3120 14.7 12.7 6.35 0.8 5.16 HM P15-P30 -
DNMG 150608 HM NC3030 14.7 12.7 6.35 0.8 5.16 HM P25-P35, M15-M25 -

 
DNMG 150612 VM NC3220 14.4 12.7 6.35 1.2 5.16 VM P15-P30 -
DNMG 150612 VF NC3220 14.4 12.7 6.35 1.2 5.16 HF P15-P30 -
DNMG 150612 GM NC3030 14.4 12.7 6.35 1.2 5.16 HM P25-P35, M15-M25 -