Hårda bits, torsionsform,
 
för bitshandhållare och maskindrift · DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 · DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Storlek Tot. längd mm Min order Beställnings nr Pris
1 50 10 NW 4000829375 -
2 50 10 NW 4000829376 -
3 50 10 NW 4000829377 -