Hållare Utvändigbearbetning

CCxx SCLCR/L

95° Skruvlåsning

CNxx DCLNR PCLNR/L PCBNR/L
NYHET

95° Klamplåsning

95° Pinnlåsning

75° Pinnlåsning

DCxx SDACR/L SDJCR/L SDNCN

90° Skruvlåsning

93° Skruvlåsning

63° Skruvlåsning

DNxx DDJNR/L PDJNR/L PDNNR/L
NYHET

93° Klamplåsning

93° Pinnlåsning

63° Pinnlåsning

KNxx CKJNR/L

93° Klamplåsning

RCxx PRGCR/L PRDCN SRGCR/L SRDCN

Pinnlåsning

Pinnlåsning

Skruvlåsning Skruvlåsning
SCxx SSBCR/L SSDCN SSSCR/L SSKCR/L

75° Skruvlåsning

45° Skruvlåsning

45° Skruvlåsning

75° Skruvlåsning

SNxx DSBNR/L PSBNR/L PSDNN PSKNR/L PSSNR/L

75° Klamplåsning

75° Pinnlåsning

45° Pinnlåsning

75° Pinnlåsning

45° Pinnlåsning

TCxx STACR/L STFCR/L STTCR/L STGCR/L

90° Skruvlåsning

90° Skruvlåsning

60° Skruvlåsning

90° Skruvlåsning

TNxx WTJNR/L PTFNR/L PTGNR/L PTTNR/L

93° Klamplåsning

90° Pinnlåsning

90° Pinnlåsning

60° Pinnlåsning

TPxx CTFPR/L CTGPR/L

90° Klamplåsning

90° Klamplåsning

VBxx SVJBR/L

93° Skruvlåsning

VCxx SVJCR/L

93° Skruvlåsning

VNxx MVJNR/L

93° Multilåsning

WNxx DWLNR WWLNR/L PWLNR/L
NYHET

95° Klamplåsning

95° Klamplåsning

95° Pinnlåsning

Klicka på bild för att komma till önskad sida