Digital spännings- och genomgångsprovare, Digi Chick 5.2


 
styrd av mikroprocessor för visning av likström och växelström · LCD visning med fyra rader · Till och frånslagsautomatik · kapacitetsmätning · 120-400 V = glimlampa · Eingangswiderstand: ~ 300 k, ca. 2,5 k (bei Taste "

Märkspänningsområde Min order Beställnings nr Pris
5-690 V AC/DC 1 NW 4000828833 -