PCLNR/L Skärhållare för invändig svarvning

För reservdelar se längst ned på sidan.

Stålsvarvbommar med kylkanal

Ød

ØD H L

S

 

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

Höger

25

 

32

24

200

17

-12

40

CNxx 1204xx

PCLNR 12 A 25R

-

32

 

40

31

250

22

-10

50

CNxx 1204xx

PCLNR 12 A 32S

-

40

50

47

300

27

-10

60

CNxx 1204xx

PCLNR 12 A 40T

-

 

 

 

 

Vänster

25

 

32

24

200

17

-12

40

CNxx 1204xx

PCLNL 12 A 25R

-

32

 

40

31

250

22

-10

50

CNxx 1204xx

PCLNL 12 A 32S

-

40

 

50

47

300

27

-10

60

CNxx 1204xx

PCLNL 12 A 40T

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålsvarvbommar

Ød

ØD H L

S

 

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

Höger

25

 

32

23

300

14

-12

40

CNxx 1204xx

PCLNR 12 S 25R

-

32

 

40

30

350

22

-11

50

CNxx 1204xx

PCLNR 12 S 32U

-

40

50

37

400

27

-10

55

CNxx 1204xx

PCLNR 12 S 40V

-

50

 

63

47

450

35

-10

55

CNxx 1204xx

PCLNR 12  S 50U

-


 

50

 

70

47

450

35

-10

63

CNxx 1906xx

PCLNR 19 S 50U

-

 

 

 

 

Vänster

25

 

32

23

300

14

-12

40

CNxx 1204xx

PCLNL 12 S 25R

-

32

 

40

30

350

22

-11

50

CNxx 1204xx

PCLNL 12 S 32U

-

40

 

50

37

400

27

-10

55

CNxx 1204xx

PCLNL 12 S 40V

-

50

 

63

47

450

35

-10

55

CNxx 1204xx

PCLNL 12  S 50U

-


 

50

 

70

47

450

35

-10

63

CNxx 1906xx

PCLNL 19 S 50U

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservdelar

Hållare för 1204-skär
25 mm

Beställnings
nummer

Pris

Spännkil LV4A

-

Skruv

VHX0613A

-

Nyckel

HW25L

-

Hållare för 1204-skär
32-50 mm

Beställnings
nummer

Pris

Spännkil LV4

-

Skruv

VHX0821

-

Underläggsplatta SC42B

-

Pinne för underläggsplatta SP4

-

Nyckel

HW30L

-

Hållare för 1906-skär

Beställnings
nummer

Pris

Spännkil LV6

-

Skruv

VHX1027

-

Underläggsplatta SC63

-

Pinne för underläggsplatta SP6

-

Nyckel

HW40L

-