Typ: CST 190

 


Tappborr
180 gr planförsänkning
Cylindriskt fäste, fast styrtapp
Användningsområde: Förförsänkning av 6 kantbult MC 6 S "Insex"
Toleransklass medel och fin

Skär
dim
Tapp
dim
Total
längd
Skaft
dim
Applikation Beställnings
nummer
Pris
5.7 3.0 71 6 M3 CST 190 5.7*3.0 -
6.0 3.2 71 5 M3 Fin CST 190 6.0*3.2 -
7.2 4.0 71 7 M4 CST 190 7.2*4.0 -
8.0 3.3 71 5 M4 Gängat CST 190 8.0*3.3 -
8.0 4.3 71 5 M4 Fin CST 190 8.0*4.3 -

 
8.0 4.5 71 8 M4 Medel CST 190 8.0*4.5 -
7.2 5.0 71 7 M5 CST 190 7.2*5.0 -
8.7 5.0 71 8 M5 CST 190 8.7*5.0 -
9.2 6.0 80 9 CST 190 9.2*6.0 -
9.4 5.3 80 9.4 M5 CST 190 9.4*5.3 -

 
10.0 4.2 80 8 M5 Gängat CST 190 10.0*4.2 -
10.0 5.3 80 10 M5 Fin CST 190 10.0*5.3 -
10.0 5.5 80 8 M5 Medel CST 190 10.0*5.5 -
10.2 6.0 80 10 M6 CST 190 10.2*6.0 -
11.0 5.0 80 8 M6 Gängat CST 190 11.0*5.0 -

 
11.0 6.4 80 8 M6 Fin CST 190 11.0*6.4 -
11.0 6.6 80 8 M6 Medel CST 190 11.0*6.6 -
12.2 6.0 80 12 CST 190 12.2*6.0 -
13.2 8.0 100 12 M8 CST 190 13.2*8.0 -
13.5 8.4 100 12 M8 CST 190 13.5*8.4 -

 
15.0 6.8 100 12.5 M8 Gängat CST 190 15.0*6.8 -
15.0 8.4 100 12.5 M8 Fin CST 190 15.0*8.4 -
15.0 9.0 100 12.5 M8 Medel CST 190 15.0*9.0 -
16.2 10.0 100 12.0 M10 CST 190 16.2*10.0 -
16.5 10.5 100 12.0 M10 CST 190 16.5*10.5 -

18.0 8.5 100 12.5 M10 Gängat CST 190 18.0*8.5 -
18.0 10.5 100 12.5 M10 Fin CST 190 18.0*10.5 -
18.0 11.0 100 12.5 M10 Medel CST 190 18.0*11.0 -
19.0 13.0 100 12.0 M12 CST 190 19.0*13.0 -
19.2 12.0 100 12.0 M12 CST 190 19.2*12.0 -

 
20.0 10.2 100 12.5 M12 Gängat CST 190 20.0*10.2 -
20.0 13.0 100 12.5 M12 Fin CST 190 20.0*13.0 -
20.0 14.0 100 12.5 M12 Medel CST 190 20.0*14.0 -