Jet Power EH 830


3 & 4 skärig, 50 grader helix
Lång skärlängd
Jet Power EH 915


6-8 skärig, normal skärlängd, Jet-Power fräs
Jet Power EH 917


4-6 skärig, 45 graders helix skrubb
kort skärlängd
Jet Power EH 919


3-6 skärig, 45 graders helix skrubb
lång skärlängd
Jet Power EH 921


3-6 skärig, 45 graders helix skrubb med lång skärlängd och lång räckvidd

Klicka på bild för att komma till önskad sida