Upprymmare

B245 B 247
3 skärig
Upprymmare med koniskt fäste
3 skärig
Upprymmare med cylindriskt fäste.
385
Upprymmare

Klicka på bild för att komma till önskad sida