Skärhållare för utvändig bearbetning
Typ: MTXNR

Bild Skär Klamp Pinne Underläggs
platta
Skruv C-Ring Mutter Bricka Beställnings
nummer
Pris
TNxx 1604xx CMH 5R1 SP3M ST32M HX0523 CR04 N0407 WA4 MTXNR 2020 K16 -
TNxx 1604xx CMH 5R1 SP3M ST32M HX0523 CR04 N0407 WA4 MTXNR 2525 M16 -
TNxx 1604xx CMH 5R1 SP3M ST32M HX0523 CR04 N0407 WA4 MTXNR 3232 P16 -