Skärhållare för invändig svarvning
Typ: SSKPR/L

Stålsvarvbom

Bild Skär D min Skruv Nyckel Beställnings-
nummer
Pris
SPGT 0903xx 16 FTNA0307 TW09P SSKPR 09 S 12 -
SPGT 0903xx 16 FTNA0307 TW09P SSKPL 09 S 12 -
SPGT 0903xx 20 FTNA0307 TW09P SSKPR 09 S 16 -
SPGT 0903xx 20 FTNA0307 TW09P SSKPL 09 S 16 -
SPGT 0903xx 20 FTNA0307 TW09P SSKPR 09 S 16 -  

SPGT 0903xx 20 FTNA0307 TW09P SSKPL 09 S 16 -
SPGT 0903xx 25 FTNA0307 TW09P SSKPR 09 S 20 -
SPGT 0903xx 25 FTNA0307 TW09P SSKPL 09 S 20 -
SPGT 0903xx 25 FTNA0307 TW09P SSKPR 09 S 20 -
SPGT 0903xx 25 FTNA0307 TW09P SSKPL 09 S 20 -


Reservdelar SSKPR/L

SSKPR 09 S 12 - SSKPL 09 S 20

Beställnings
nummer
Pris
Skruv FTNA0307 -
Nyckel TW09P

-