Fas och försänkar fräsar

300 310 SATS 300

Fas- försänkarfräsar
45 grader.
Fas-, försänkarfräsar
60 grader
Sats bestående av 300 D16 45gr,
300 D21 45gr, 310 D16 60gr, 310 D21 60gr.
SATS 300 45 SATS 310 SATS 380

Sats bestående av
300 D16 45gr, 300 D21 45gr.
Sats bestående av
310 D16 60gr, 310 D27 60gr
380 D11, 380 D14, 380 D17,
380 D19, 380 D22, 380 D25.
380 320 SATS 320

Skruvförsänkare Fasfräsar 45 grader Sats bestående av 320 D12, 320 D16 45gr.
440W 340W Nyhet

Ställbar fasfräs, 10-80 grader. Ställbar fasfräs

Klicka på bild för att komma till önskad sida