Skärhållare för utvändig bearbetning

SVJBR (höger)

H W L S h l Skär Beställnings
nummer

Pris

12

12

 

80

16

12

27

VBxx 1103xx

SVJBR 1212 F11

-

16

16

 

100

20

16

36

VBxx 1103xx

SVJBR 1616 H11

-

20

20

125

25

20

41

VBxx 1103xx

SVJBR 2020 K11

-

 

16

16

 

100

20

16

36

VBxx 1604xx

SVJBR 1616 H16

-

20

20

 

125

25

20

41

VBxx 1604xx

SVJBR 2020 K16

-

25

25

150

32

25

41

VBxx 1604xx

SVJBR 2525 M16 -

32

25

170

32

32

55

VBxx 1604xx

SVJBR 3225 P16

-

 

SVJBL (vänster)

H W L S h l Skär Beställnings
nummer

Pris

12

12

 

80

16

12

27

VBxx 1103xx

SVJBL 1212 F11

-

16

16

 

100

20

16

36

VBxx 1103xx

SVJBL 1616 H11

-

20

20

125

25

20

41

VBxx 1103xx

SVJBL 2020 K11

-

 

16

16

 

100

20

16

36

VBxx 1604xx

SVJBL 1616 H16

-

20

20

 

125

25

20

41

VBxx 1604xx

SVJBL 2020 K16

-

25

25

150

32

25

41

VBxx 1604xx

SVJBL 2525 M16 -

32

25

170

32

32

55

VBxx 1604xx

SVJBL 3225 P16

-

 

Reservdelar

Hållare för 1102-skär

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTKA02565

-

Nyckel TW07P

-

Hållare för 1604-skär

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA03512

-

Underläggsplatta SV32S

-

Skruv f. underl.platta

SHXN0509F

-

Nyckel f. underl.platta HW35L

-

Nyckel TW15P

-