SVUBR/L Skärhållare för invändig svarvning

För reservdelar se längst ned på sidan.

Stålsvarvbommar med kylkanal

Ød

ØD H L

S

 

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

Höger

32

 

40

31

250

22

-8

49

VBxx 1604xx

SVUBR 16 A 32S

-

 

 

 

 

Vänster

32

 

40

31

250

22

-8

49

VBxx 1604xx

SVUBL 16 A 32S

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålsvarvbommar

Ød

ØD H L

S

 

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

Höger

32

 

40

30

350

22

-8

49

VBxx 1604xx

SVUBR 16 S 32U -

40

 

50

37

300

27

 

64

VBxx 1604xx

SVUBR 16 S 40T

-

 

 

 

 

Vänster

32

 

40

30

350

22

-8

49

VBxx 1604xx

SVUBL 16 S 32U -

40

 

50

37

300

27

 

64

VBxx 1604xx

SVUBL 16 S 40T

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservdelar

Hållare för 1604-skär

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA0351

-

Underläggsplatta SV32S

-

Skruv för underläggsplatta SHXN0509F

-

Nyckel för underläggsplatta HW35L

-

Nyckel

TW15P

-