Solida fräsverktyg


 
HSS, PM och HM

Borr


 
HSS och HM

Gängverktyg


 
Gängtappar snitt insatser mm

Skär


 


Svarv, fräs och borrskär

Fräsverktyg vändskär


 
Skaft, kopier, igel, plan & hörn

Svarvverktyg


 
In och utvändig svarvning.
Gängskär och avstickning.

Roterandefilar


 Roterandefilar

Försänkare


 
Tappborr, försänkare,
gradare, upprymmare och fasfräsar

Brotsch


 
Cylindriska och på kona

 Skivfräs

 

Skivfräs

 Arborrverktyg

 

Arborrverktyg på skaft och olika chuck

 Sågklingor & blad

 
Sågklingor & blad

 

Ikonförklaring

1