Typ: Vertikala förinställningsapparater

Optioner

Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?C4A463B4-0802-4935-9AB1-EAFF07B46686.gif (5508 bytes) Mätområde Ø:
Mätområde Z:
Mätsystem.:
Mätaxellåsning:
Nollpunktsreferens:
Vikt:
Yttermått LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:
200 / 400 mm
300 / 600 mm
Digital mätstav uppl. 0,01mm
Mekanisk med finjustering
Mätur för  X/Z upplösning .0.01
ca. 48 / 60 kg
650/760x250x790/970mm
Vit 7035, röd 3020
Valslagrad,
Mätspindel ISO 40, ISO 50 HSKl
SETMASTER WA 300 -
SETMASTER WA 600 -

 

Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?F4492700-CF0F-4478-8A35-50BEA26CFCB9.gif (5391 bytes) Mätområde Ø:
Mätområde Z:
Mätsystem:
Mätaxellåsning:
Projektor:
Vikt:
Yttermått LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:
200 / 400 mm
300 / 600 mm
Digital mätstav uppl. 0,01mm
Mekanisk med finjustering
Ø = 100 Förstoring 20:1
ca. 48 kg
650x250x790mm
Vit 7035, röd 3020
ISO 40, ISO 50 HSK
SETMASTER PA 300/600 -

 

Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?F3F26849-A548-40FC-8E6E-1EBBBB2078FC.gif (4246 bytes) Mätområde Ø:
Mätområde  Z:
Mätsystem:
Mätaxellåsning:
Projektor:
Vikt:
Yttermått LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:
Mätelektronik
200 / 400 mm
300 / 600 mm
Aku Rite mätstav uppl. 0,01mm
Mekanisk med finjustering
Ø = 100 Förstoring. 20:1
ca. 48 kg
650x250x790mm
Vit 7035, röd 3020
ISO 40, ISO 50 HSK
MSU 2-axlig alt PC
SETMASTER PE 300/600 -

 

Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?12D4A705-A73C-4450-82C1-5308BB38ED19.gif (5867 bytes) Mätområde Ø:
Mätområde  Z:
Mätsystem:
Mätaxellåsning:
Projektor:
Vikt:
Yttermått LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:
Mätelektronik
Apparatstativ
200 / 400 mm
300 / 600 mm
Aku Rite mätstav uppl. 0,001mm
Mekanisk med finjustering
Ø = 100 Förstoring. 20:1
ca. 148 kg
650x250x790mm
Vit 7035, röd 3020
ISO 40, ISO 50 HSK
MSU 2-axlig alt PC
Granitunderdel
SETMASTER PE 300/600 G -

 

Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?12D4A705-A73C-4450-82C1-5308BB38ED19.gif (5867 bytes) Mätområde Ø:
Mätområde  Z:
Mätsystem:
Mätaxellåsning:
Projektor:
Vikt:
Yttermått LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:
Mätelektronik
Apparatstativ
200 / 400 mm
300 / 600 mm
Aku Rite mätstav uppl. 0,001mm
Mekanisk med finjustering
Ø = 100 Förstoring. 20:1
ca. 248 kg
650x250x790mm
Vit 7035, röd 3020
ISO 40, ISO 50 HSK
MSU 2-axlig alt PC
Granitunderdel och golvstativ
SETMASTER PE 300/600 GU -


Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?C4D73960-3B95-48A2-98B4-3A7C211D8F0A.gif (3303 bytes) Mätområde X:
Mätområde Z:
Meßsys. Aufl. 0,001:
Mätaxellåsning :
Fininställning:
Projektor:
Vikt:
Platsbehov LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:
300 mm
300 mm
Aku Rite Mätstav
MekaniskØ = 100 Vergr. 20:1
80 kg
800x400x750mm
Vit 7035, röd 3020
Valslagrad,
Verktygsinfästnin
ISO 40, ISO 50, VDI,
HSK  m.fl.
PRÄZISA 300 -


Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?080971E4-E397-4FF6-B753-CAC53C863C3D.gif (5946 bytes) Mätområde X:
Mätområde Z:
Meßsys. Aufl. 0,001:
Mätaxellåsning :

Fininställning:
Projektor:
Vikt:
Platsbehov LxBxH:
Färg RAL:
Verktygsinfästning:


Apparatstativ:
420 mm / 420 mm
420 mm / 620 mm
Aku Rite Mätstav
Enhandsgrepp pneumatisk
låsning.
Mekanisk m fingängad
Ø = 150 Förstoring. 20:1
ca. 450 kg / 550 kg
1000x600x1800mm
Vit 7035, röd 3020
Valslagrad,
Verktygsinfästningl
ISO 40, ISO 50 HSK, VDI m.fl
Maskinstativ i granit
PRÄZISA 420, 620 -

 

Bild Information  Beställnings nummer  Pris 
?B768602A-FC2D-4DB8-B9CE-700498A35B84.gif (4714 bytes) Manuell postitionering:
Rundbord:
Pneumatisk låsning:
Bordsbelastning:
Adapterplatser:
Hirthring:
Säkerhetslåsning:
Farbe RAL:

Ø 700 mm
4 bar
12000 N
ca. 6 st
Ø 320 mm delning 6°
Mot ofrivillig positionering
Vit 7035, röd 3020
PRÄZISA 420, 620 Rundtisch
Pneum. / Elektr.
-