För tillbehör, se längst ner på sidan.

Skär
dim ØD
Antal
skär
ØD2 Ød Ød1 Ød2 a b E F Antal
fräsrader
Skär Beställnings
nummer
Pris

50

16

40

22

11.0

18

10.4

6.3

29

58

4

APXT 11T3xx

AMCM 2050M

-

63

16

50

22

13.5

20

12.4

7.0

25

58

4

APXT 11T3xx

AMCM 2063M

-

80

20

60

27

-

45

14.4

8.0

35

63

5

APXT 11T3xx

AMCM 2080M

-

100

24

80

32

-

56

16.4

9.0

38

63

6

APXT 11T3xx

AMCM 2100M

-

Reservdelar

Beställnings
nummer
Pris
Skruv FTKA 02565S -
Nyckel TW08S -