Fräsar HSS

C1 SRA C2 GRA HP
1 skärig fräs för Aluminium,  plast etc.
Normal skärlängd
2 skärig fräs för Aluminium, plast etc.
Normal skärlängd
C2 GRB HP C2 GLB HP
2 skärig fullradie fräs
Kort skärlängd
2 skärig fullradie fräs
Lång skärlängd
C2 GRS HP C2 GLS HP
2 skärig spårfräs
Kort skärlängd
2 skärig spårfräs
Normal skärläng
C2 GES HP C3 ERH HP
2 skärig spårfräs
Lång skärlängd
2, 3 och 4 skärig fräs
Normal skärlängd
C3 GSC HP C3 GRC HP
3 skärig spånfräs
Kort skärlängd
3 skärig spårfräs
Normal skärlängd
C3 GLC HP C4 GRC HP
3 skärig spårfräs
Lång skärlängd
4, 6 skärig fräs
Normal skärlängd
C4 GLC HP C4 GLF HP
4, 6 skäriga
Lång skärlängd
4, 5, 6 skäriga
Lång skärlängd
C4 GRF HP C4 RRS HP

4, 5, 6 skäriga
Normal längd, spåndelande plan topp
4, 5, 6 skäriga
Normal skärlängd
C4 RFC HP C4 RLS HP

3, 4, 5, 6 skäriga
Normal skärlängd
3 skärig spårfräs
Normal skärlängd
GAA 26 Tank-Power GA 938 Tank-Power
4-6 skärig 45 graders helix skrubb
Pulverstålsfräs

4 skärig fräs Normal skärlängd
Pulverstålsfräs

Woodruff ML 162