Stickklämmor, 
av polyamid · den skruvlösa klämman medger snabb och säker anslutning · för massiva kopparledare · sparar plats genom lågt utförande · med provslits för enkel kontroll av ledningsspänningen · anslutningarna kan lossas igen · fingersäker isolering · inga blanka ledaränd

Spännområde mm² Färg Min order Beställnings nr Pris
3 x 0,5-2,5 grau 1 NW 4000900590 -
5 x 0,5-1,5 grau 1 NW 4000900591 -
5 x 0,5-2,5 grau 1 NW 4000900592 -