Nittång för blindnit, 
Flipper · för bearbetning av aluminiumblindnitar med 2,4-5,0 mm Ø och stålblindnitar med 2,4-4,0 mm Ø · den nödvändiga manuella kraften vid blindnitning reduceras ca. 40% genom en lång väg · komplett med 3 munstycken · nitdorn-uppsamlingsbehållare med monteringsnyckel

Arbetsområde mm Tot. längd mm Min order Beställnings nr Pris
2,4-5,0 212 1 NW 4000813035 -