KNUX Skär

Hållare  
CKJNR/L CKUNR

93° Klamplåsning

93° Klamplåsning

Ersättningstabell
Gammal sort Ny sort!
P15-30 NC3120 NC3220

Beställnings
nummer

a d t r b Brytare Sort Pris

 

HÖGER
KNUX 160405 R11 NC3030 19.2 9.52 4.76 0.5 2.2 R11 P25-P35 -
KNUX 160405 R11 NC3220 19.2 9.52 4.76 0.5 2.2 R11 P15-P25 -
KNUX 160405 R11 NC6010 19.2 9.52 4.76 0.5 2.2 R11 K05-K15 -
KNUX 160405 R12 NC3220 19.2 9.52 4.76 0.5 2.2 R12 P15-P25 -
KNUX 160405 R12 NC3120 19.2 9.52 4.76 0.5 2.2 R12 P15-P25 -

KNUX 160405 R12 NC3030 19.2 9.52 4.76 0.5 2.2 R12 P25-P35 -
KNUX 160410 R11 NC3030 18.8 9.52 4.76 1.0 2.2 R11 P25-P35 -
KNUX 160410 R12 NC3220 18.8 9.52 4.76 1.0 2.2 R12 P15-P25 -

KNUX 160410 R12 NC3030 18.8 9.52 4.76 1.0 2.2 R12 P25-P35 -
VÄNSTER
KNUX 160405 L11 NC3030 19.2 9.52 4.76 0.5 3.2 L11 P25-P35 -
KNUX 160410 L11 NC3030 19.2 9.52 4.76 1.0 3.2 L11 P25-P35 -