Vertikalspännare med horistontal fot


 
(Haltearm offen)

Waagrechtspanner mit waagerechtem Fuß


 
(Haltearm offen)

Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß,


 
Druck- und Zugspanner

Låsnyckel


 

Gegenhalter