Simshobel, 
av vitbok · mit einfachem Hobeleisen

Breda hyvelstål mm Tot. längd mm Min order Beställnings nr Pris
30 240 1 NW 4000815068 -