Spännings- och genomgångsprovare med fasföljdsvisning och lastinkoppling, DUSPOL expert


 
indikering av lik- och växelspänning (LED) · Batteri ingår  · indikeringssteg · 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 750 V · Durchgangsprüfung von 0-108 k (Summer/ LED) · fasföljdsvisning och fasprovning (LCD) · polaritetsprovning (LED) · vibrationsalarm för spänningsavkänning · Prüfung des FI-Schutzschalters (ls 200 mA) · mit punktgenauer Ausleuchtung dunkler Prüfstellen · kapslingsklass: IP 64 (dammtät/ skjöljtät) · Testad och certifierad enl. IEC 61243-3

Märkspänningsområde Min order Beställnings nr Pris
12-750 V AC/DC 1 NW 4000828892 -