SSKCR/L Skärhållare för invändig svarvning

För reservdelar se längst ned på sidan.

Stålsvarvbommar med kylkanal

Ød

ØD H L

S

 

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

Höger

12

 

16

11

125

9

-10

26

SCxx 09T3xx

SSKCR 09 A 12K

-

16

 

20

15

150

11

-11

32

SCxx 09T3xx

SSKCR 09 A 16M

-

20

25

19

180

12

-6

34

SCxx 09T3xx

SSKCR 09 A 20Q

-


 

25

 

32

24

200

17

-8

36

SCxx 1204xx

SSKCR 12 A 25R

-

32

 

40

31

250

22

-10

43

SCxx 1204xx

SSKCR 12 A 32S

-

 

 

 

 

Vänster

12

 

16

11

125

9

-10

26

SCxx 09T3xx

SSKCL 09 A 12K

-

16

 

20

15

150

11

-11

32

SCxx 09T3xx

SSKCL 09 A 16M

-

20

 

25

19

180

12

-6

34

SCxx 09T3xx

SSKCL 09 A 20Q

-


 

25

 

32

24

200

17

-8

36

SCxx 1204xx

SSKCL 12 A 25R

-

32

 

40

31

250

22

-10

43

SCxx 1204xx

SSKCL 12 A 32S

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålsvarvbommar

Ød

ØD H L

S

 

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

Höger

12

 

16

11

150

9

-10

26

SCxx 09T3xx

SSKCR 09 S 12M

-

16

 

20

15

200

11

-11

32

SCxx 09T3xx

SSKCR 09 S 16R

-

20

25

18

250

13

-8

34

SCxx 09T3xx

SSKCR 09 S 20S

-


 

25

 

32

23

200

17

-8

36

SCxx 1204xx

SSKCR 12 S 25R

-

32

 

40

30

250

22

-10

43

SCxx 1204xx

SSKCR 12 S 32S

-

 

 

 

 

Vänster

12

 

16

11

150

9

-10

26

SCxx 09T3xx

SSKCL 09 S 12M

-

16

 

20

15

200

11

-11

32

SCxx 09T3xx

SSKCL 09 S 16R

-

20

 

25

18

250

13

-8

34

SCxx 09T3xx

SSKCL 09 S 20S

-


 

25

 

32

23

200

17

-8

36

SCxx 1204xx

SSKCL 12 S 25R

-

32

 

40

30

250

22

-10

43

SCxx 1204xx

SSKCL 12 S 32S

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservdelar

Hållare för 09T3-skär
12 mm

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA03507

-

Nyckel

´TW15P

-

Hållare för 09T3-skär
16-20 mm

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA03508

-

Nyckel

TW15P

-

Hållare för 1204-skär

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA0411F

-

Underläggsplatta SS42S

-

Skruv för underläggsplatta SHXN0610F

-

Nyckel för underläggsplatta HW40L

-

Nyckel

TW15P

-