Skärhållare spadborr
Typ: KTD

XL lång 10xD
Spiral spånkanal
Morsekona

 

Skär typ Best Nummer Längdmått        Pris
    Diameter (A) Max.
Borr-
djup (B)

Spiral-
längd (C)

Ställ-
längd (D)
Total- längd (E) Kona (F) G Adapter (H)                                     
Y KTD  9.5-11.0 9.50~11.0 111.1 130.9 167.4 239.7 #2 1/16" PR120 190  -
Z KTD 11.5-12.5 11.5~12.5 111.1 130.9 167.4 239.7 #2 1/16" PR 120 190  -
0 KTD 13.0-17.5 13.0~17.5 114.3 135.0 171.8 243.7 #2 1/16" PR120 190  -
0.5 KTD 15.5-17.5 15.5~17.5 114.3 135.0 171.8 243.7 #2 1/16" PR120 190

-


1.0 KTD 18.0-24.0 18.0~24.0 273.1 301.6 345.7 435.8 #3 1/8" PR120 254  -
1.5 KTD 22.0-24.0 22.0~24.0 273.1 301.6 345.7 435.8 #3 1/8" PR120 254  -
2.0 KTD 25.0-35.0 25.0~35.0 289.0 317.5 363.6 477.0 #4 1/8" PR120 254  -
2.5 KTD 30.0-35.0 30.0~35.0 289.0 317.5 370.8 484.2 #4 1/4" PR120 317  -

Reservdelar
Skruv

Skärtyp Best Nummer Diameter

Pris

Y J07Y0010 9.5 ~ 11.0 mm

-

Z J07Z0110 11.5 ~ 12.5 mm

-

0 J0800210 13.0 ~ 17.5 mm

-

0.5 J0805310 15.5 ~ 17.5 mm

-

1 J0910410 18.0 ~ 24.0 mm

-

1.5 J0915510 22.0 ~ 24.0 mm

-

2 J1520610 25.0 ~ 35.0 mm

-

2.5 J1525710 30.0 ~ 35.0 mm

-

SPADBORR SKÄR