X-Power
Typ: EM 833


Tolerans enligt DIN 7160 & 7161

Diameterstolerans i µm (h10)
Skafttolerans i mm (h6)

Från 1-3 Över 3 till 6 Över 6 till 10 Över 10 till 18 Över 18 till 30

h10

0
-40

0
-48

0
-58

0
-70

0
-84

h6

0
-6

0
-8

0
-9

0
-11

0
-13

Skär
dim
Skär
längd
Skaft
dim
Total
längd
Antal
skär
Beställnings
nummer
Pris

6.0

16

6

57

4

EM 833 6.0

-

8.0

16

8

63

4

EM 833 8.0

-

10.0

22

10

72

4

EM 833 10.0

-


 

12.0

26

12

83

4

EM 833 12.0

-

14.0

26

14

83

4

EM 833 14.0

-

16.0

32

16

92

4

EM 833 16.0

-


 

18.0

32

18

92

4

EM 833 18.0

-

20.0

38

20

104

4

EM 833 20.0

-