Avfallsbehållare utan lock, 
Tackvare olikfärgade lock går det enkelt att sortera avfall i olika kategoreier. Behållarens rymd är 60,5 liter, lock beställes separat.

Mått B x T x H mm Korpus Beställnings nr Pris
280 x 590 x 630 grau NW 9000468560 -