Skärhållare för Aluminium berarbetning
Typ: PAS 4000


ØD Ød l L ap Antal skär Skär Beställnings
nummer
Pris

32

32

50

140

15

2

VCKT 220530

PAS 4032R

-

40

32

50

140

15

3

VCKT 220530

PAS 4040R

-

Reservdelar

Beställnings
nummer
Pris
Skruv FTNC04509 -
Nyckel TW20S -