Storz-Blindkupplungen,


 
Lättmetall · med kedja · System Storz

Slangdimension Beställnings nr Pris
C = 52 mm NW 4000351515 -
B = 75 mm NW 4000351516 -