Skrapa, 
med utbytbar klinga och kligskydd · für das Entfernen von Plakaten auf Fensterscheiben usw. · ( Ersättningsklinga = Art Nr NW 4000817722 )

Bredd mm Klinglängd mm Min order Beställnings nr Pris
60 170 12 NW 4000817770 -