Roterande filar
Typ: SH vinkel 90°Roterande fil. Serie SH Vinkel 90 grad.
Skaft 6,0 mm
Spånbrytare typ: "Diamond cut"
 

YG Dubbelslipad
Skär
dim
Skär
längd
Skaft
dim
Total
längd
Beställnings
nummer
Pris
3.0 1.5 3.0 38 SK-42M -
6.0 3.0 6.0 50 SK-1M -
9.5 4.7 6.0 52 SK-3M -

 
12.7 6.3 6.0 54 SK-5M -
16.0 8.0 6.0 57 SK-6M -
19.0 9.5 6.0 58 SK-7M -

 
25.0 12.7 6.0 60 SK-9M -