Handfeger Rosshaarmischung 70/30,


 
Bokträ, lakerad i nötbrunfärg · med upphängningshål

För fabrikat Min order Beställnings nr Pris
290 20 NW 9000470211 -