CEE-vägguttag


 

CEE-vägguttag


 
med jordat eluttag.