Doppelsimshobel, 
av vitbok · med dubbla hyvelstål

Breda hyvelstål mm Tot. längd mm Min order Beställnings nr Pris
30 270 1 NW 4000815066 -