Värmeskyddshuv för strålningsvärme 1000 grader


 
Utan skiva

Gnist, svetloppskydd


 
von 500ºC bis 1150ºC