Skärhållare för utvändig bearbetning


SSDCN

H

W

L

S

h

l

Skär

Beställnings
nummer

Pris

12

12

 

80

6

12

15.5

SCxx 09T3xx

SSDCN 1212 F09

16

16

 

100

8

16

15.5

SCxx 09T3xx

SSDCN 1616 H09

-

 

Reservdelar

SSDCN 1212 F09

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA03508

-

Nyckel

TW15P

-

SSDCN 1616 H09

Beställnings
nummer

Pris

Skruv

FTGA03512

-

Underläggsplatta

S32S

-

Skruv f. underl.platta

SHXN0509F

-

Nyckel

TW15P

-

Nyckel f. underl.platta

HW35L

-