WNMG Skär

Stål
WNMG HW WNMG HF WNMG HC WNMG HM WNMG GM WNMG HR WNMG GR
Fin Fin Medium & fin Medium Medium Grov Grov

Rostfritt
WNMG HA WNMG HS WNMG GS
Fin Medium Medium

Hållare  
DWLNR WWLNR/L PWLNR/L PWLNR

95° Klamplåsning

95° Klamplåsning

95° Pinnlåsning

95° Pinnlåsning

Cermet-skär

Beställnings
nummer

l d t r d1 Brytare Sort Pris

 

WNMG 080404 HC CN200 8.4 12.7 4.76 0.4 5.16 HC P10-P20

-

UTGÅR

 

 

CVD/PVD-skär

Ersättningstabell
Gammal sort Ny sort!
P05-15 NC310 NC3010
P15-30 NC3120
NC320
NC3015
NC3220

Beställnings
nummer

l d t r d1 Brytare Sort Pris

 


 
WNMG 060404 VM NC3220 6.2 9.52 4.76 0.4 3.81 VM P15-P30 -
WNMG 060404 VF NC3220 6.2 9.52 4.76 0.4 3.81 VF P15-P30 -

 
WNMG 060408 VM NC3220 6.1 9.52 4.76 0.8 3.81 VM P15-P30 -
WNMG 060408 GS PC5300 6.1 9.52 4.76 0.8 3.81 GS P30-P40, M20-M30, K20-K25, S20-S30 -
WNMG 060408 HA NC9025 6.1 9.52 4.76 0.8 3.81 HA M10-M20 -
WNMG 060408 HA PC9030 6.1 9.52 4.76 0.8 3.81 HA M20-M35 -
WNMG 060408 VM PC5400 6.1 9.52 4.76 0.8 3.81 VM -
WNMG 060408 HM NC3120 6.1 9.52 4.76 0.8 3.81 HM P15-P30 -

 
WNMG 080404 VM NC3220 8.3 12.7 4,76 0.4 5.16 VM P15-P30 -
WNMG 080404 GS NC9020 8.4 12.7 4.76 0.4 5.16 GS M10-M20 -
WNMG 080404 GS PC5300 8.4 12.7 4.76 0.4 5.16 GS P30-P40, M20-M30, K20-K25, S20-S30 -

 
WNMG 080408 VM NC3220 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 GS P15-P30 -
WNMG 080408 HM NC3030 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 HM P25-P35, M15-M25 -
WNMG 080408 GS PC5300 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 VM P30-P40, M20-M30, K20-K25, S20-S30 -
WNMG 080408 HM NC6110 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 HM K05-K15 -
WNMG 080408 HR NC3030 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 HR P25-P35, M15-M25 -
WNMG 080408 HR NC3120 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 HR P15-P30 -
WNMG 080408 HS NC9020 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 HS M10-M20 -
WNMG 080408 GS NC9025 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 GS M25-M35 -
WNMG 080408 HW NC310 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 HW P05-P15 - UTGÅR
WNMG 080408 LW NC5330 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 LW P30-P40, M20-M30, K20-K25, S20-S30 -
WNMG 080408 VF NC3120 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 VF P15-P30 -
WNMG 080408 VM NC3010 8.3 12.7 4.76 0.8 5.16 VM P05-P15 -

 
WNMG 080412 VM NC3220 8.2 12.7 4.76 1.2 5.16 VM P15-P30 -
WNMG 080412 HR NC3120 8.2 12.7 4.76 1.2 5.16 HR P15-P30 -
WNMG 080412 GR NC3220 8.2 12.7 4.76 1.2 5.16 GR P15-P30 -
WNMG 080412 HS NC9020 8.2 12.7 4.76 1.2 5.16 HS M10-M20 -
WNMG 080412 LW NC9025 8.2 12.7 4.76 1.2 5.16 LW M10-M20 -