Metall- och spänningsdetektor, 
OBS: ej önskad funktion kan "kopplas från" · läge M: detektorn söker dolda metalldelar (även icke-järn-metaller som mässing, koppar, aluminium, guld och silver) · läge S: detektorn visar endast spänningsförande ledningar · finner vattenrör till ca 15 cm och 3 x 1,5 mm² · kopparstigledningar till ca 40 mm djup

Min order Beställnings nr Pris
1 NW 4000873601 -