Nittång för blindnit


 

Nittång för blindnit NTS


 

Nittång för blindnit NTX


 

Nittång för blindnit


 

Handnitapparat