Schleifbock-Entgratungsscheibe, Scotch Brite "DB-WL" 
gewickelte Entgratungsscheibe aus Faservlies · För borttagning av större grader i stål, aluminum och grjutjärn. · Verrunden von Kanten und Hohlkehlen · för maskinell metallbearbetning · Max. 6000 U/ min.

Ø x bredd x borrhål mm Härte/ Type/ Feinheitsgrad Min order Beställnings nr Pris
152 x 25,4 x 25,4 9 super fine 1 NW 4000842077 -