0,5 gr

1,0 gr 1,5 gr
Koniska Vinkel per sida.
Centrumskärande.
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
2 gr 3 gr 4 gr
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
5 gr 6-12 gr 15-45 gr
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.
Koniska vinkel per sida.
Centrumskärande.

Klicka på bild för att komma till önskad sida