Zirkonslipskiva "501C", 
för järn- och icke-Fe-metaller · med hålkorsslits · hål 22,2 mm Ø

Ø mm Kornstorlek Min order Beställnings nr Pris
115 36 25 NW 4000841690 -