TCGT och TCMT Skär


TCGT/TCMT är samma skär, det som skiljer är toleransen på skäret.

Hållare  
STACR/L STFCR/L STTCR/L STGCR/L STFCR

90° Skruvlåsning

90° Skruvlåsning

60° Skruvlåsning

90° Skruvlåsning

90° Skruvlåsning

Cermet-skär

Beställnings
nummer

l d t r d1 Brytare Sort Pris

 

TCMT 080204 UTI120T -

TCMT 110204 C25 CN2000

10.0 6.35 2.38 0.4 2.8 C25 P20

-

TCMT 110208 C25 CN2000 9.0 6.35 2.38 0.8 2.8 C25 P20 -

TCMT 16T304 HMP CN1000

15.5 9.52 3.97 0.4 4.4 HMP P10, K10 -

 

 

CVD/PVD-skär

Ersättningstabell
Gammal sort Ny sort!
P15-30 NC320
NC3015
NC3120
NC3220

Beställnings
nummer

l d t r d1 Brytare Sort Pris

 

TCGT 110202 AK H01 10.5 6.35 2.38 0.2 2.8 AK N10-N20 -
TCGT 110204 AK H01 10.0 6.35 2.38 0.4 2.8 AK N10-N20 -

TCGT 110208 AK H01

9.0 6.35 2.38 0.8 2.8 AK N10-N20

-


 

TCGT 16T304 AK H01

15.5 9.52 3.97 0.4 4.4 AK N10-N20 -
TCGT 16T304 HFP NC3015 15.46 9.525 2.38 0.4 4.4 HFP P10-P20 - UTGÅR

TCGT 16T308 AK H01

14.5 9.52 3.97 0.8 4.4 AK N10-N20

-


 
TCMT 090204 C25 NC3120 P15-P30 -

 
TCMT 110204 C25 NC3030 10.0 6.35 2.38 0.4 2.8 C25 P25-P35, M15-M25 -
TCMT 110204 HMP NC3120 10.0 6.35 2.38 0.4 2.8 HMP P10-P20 -
TCMT 110208 C25 NC3030 10.0 6.35 2.38 0.4 2.8 C25 P25-P35, M15-M25 -

 
TCMT 16T304 C25 NC3030 15.5 9.52 3.97 0.4 4.4 C25 P25-P35, M15-M25 -
TCMT 16T304 HMP NC3120 15.5 9.52 3.97 0.4 4.4 HMP P15-P30 -

TCMT 16T308 C25 NC3030

14.5 9.52 3.97 0.8 4.4 C25 P25-P35, M15-M25 -
TCMT 16T308 C25 NC3220 14.5 9.52 3.97 0.8 4.4 C25 P15-P30 -

TCMT 16T308 HMP NC3120

14.5 9.5 3.97 0.8 4.4 HMP P10-P20 -
TCMT 16T308 HMP NC3220 14.5 9.5 3.97 0.8 4.4 HMP P10-P20 -